درباره ما

گروه طراحی وب سایت رئوفی در سال ۱۳۴۴ تأسیس و در ارائه خدمات مشاوره و طراحـی سیـویل و سـازه نیـم قـرن قدمت دارد. این مهندسیـن مشـاور توسط پیشگامـان ورود تکنیک بتـن پیش تنیـده به ایـران، بنا نهاده شد و در دو دهه اول فعـالیت خود با طراحـی و نظارت بر سـاخت پل های خاص و دهانه بزرگ به شهـرت رسیـد. این سـوابق در اکثـر نقاط کشــور، خصوصاً در طول رودخـانه کارون مشهـود است. همـزمان از ابتـدای دهه شصـت؛ مطالعــات مسیــر، طرح هندسـی تقاطع ها و دیگر زمینــه های مهندسـی راه، راه آهن و قطارشهـری نیز به طور گسترده ای در این مهندسین مشاور صورت گرفته است. هگزا همچنین افتخار حضور در اولین پروژه راه آهن ملی ایران (بافق – بندرعباس) پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازسازی پل آسیب دیده خرمشهر در دوران جنگ تحمیلی را در کارنامه دارد.

گروه طراحی وب سایت رئوفی در سال ۱۳۴۴ تأسیس و در ارائه خدمات مشاوره و طراحـی سیـویل و سـازه نیـم قـرن قدمت دارد. این مهندسیـن مشـاور توسط پیشگامـان ورود تکنیک بتـن پیش تنیـده به ایـران، بنا نهاده شد و در دو دهه اول فعـالیت خود با طراحـی و نظارت بر سـاخت پل های خاص و دهانه بزرگ به شهـرت رسیـد…

گروه طراحی وب سایت رئوفی در سال ۱۳۴۴ تأسیس و در ارائه خدمات مشاوره و طراحـی سیـویل و سـازه نیـم قـرن قدمت دارد. این مهندسیـن مشـاور توسط پیشگامـان ورود تکنیک بتـن پیش تنیـده به ایـران، بنا نهاده شد و در دو دهه اول فعـالیت خود با طراحـی و نظارت بر سـاخت پل های خاص و دهانه بزرگ به شهـرت رسیـد. این سـوابق در اکثـر نقاط کشــور، خصوصاً در طول رودخـانه کارون مشهـود است. همـزمان از ابتـدای دهه شصـت؛ مطالعــات مسیــر، طرح هندسـی تقاطع ها و دیگر زمینــه های مهندسـی راه، راه آهن و قطارشهـری نیز به طور گسترده ای در این مهندسین مشاور صورت گرفته است. هگزا همچنین افتخار حضور در اولین پروژه راه آهن ملی ایران (بافق – بندرعباس) پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازسازی پل آسیب دیده خرمشهر در دوران جنگ تحمیلی را در کارنامه دارد.

دقت 82%
رضایت مشتری 77%
کیفیت کار 93%